Menü

Getränkekarte

Und vieles mehr.

Dalmore (18 Jahre)

Smoked Bamble Sour

 Basil Smash

Old Fashioned

Whisky Sour

Negroni

Appletini

Mango

RAZZ

Speisekarte

Und vieles mehr.